Svensk version av
SSEK 2.0 (pdf)

English version of
SSEK 2.0 (pdf)

Presentation av SSEK (pdf)
från seminariet
2006-05-31

Svensk version av
SSEK version 1.1 (pdf)

Tillägg till SSEK ver 1.1 för hantering av bilagor (pdf)

English version of
SSEK version 1.1 (pdf)
with errata

Ladda ner: pdf-filer kräver Acrobat Reader.


Scheman för
SSEK 2.0 och
SSEK 2.0 policy

samt scheman för
SSEK 1.1: 
TxHeader-Schema.xml
receipt.xml

SSEK
Specificerar säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation och har genom praktiskt utyttjande visat sig uppfylla de affärs- och säkerhetsmässiga samt juridiska behov som finns för elektronisk affärskommunikation. Genom att följa specifikationen minskar risken för att organisationer måste bygga flera olika kommunikationslösningar eller att osäkra kommunikationslösningar byggs.

SSEK kan med fördel användas som underlag och ingå i avtal om hur elektronisk kommunikationen skall utföras mellan den egna organisationen och motparten.

SSEK bygger på XML, XML schema, SOAP 1.1, HTTPS, WSDL, PKI, WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security Profile, WS-Security 1.0/1.1, WS-Policy, MTOM med flera från IETF (Internet Engineering Task Force), W3C (World Wide Web Consortium), WS-I (Web Services Interoperability Organization) och OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

SSEK förvaltas inom SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening). Gruppen som hanterar utgivandet av specifikationen har representanter från organisationerna Skandia Liv, SEB Trygg-Liv, Länsförsäkringar, Alecta,
Aspis Liv, Danica, Folksam, SPP, AMF Pension, Storebrand, Euro Accident samt SFM.

SSEK förvaltas av S4I
För ytterligare information kontakta S4I info@sfm.se